Svētes pamatskolas stundu saraksts 2018./2019.m.g.

Pirmdiena

Stundu laiki

1.klase

2. kl.

3. kl.

4.kl.

1. 8.10 – 8.50

Angļu valoda     28

Matemātika       33

Latviešu valoda  22

Sociālās zinības   34

2. 9.00– 9.40

Matemātika        28

Latviešu valoda 33

Latviešu valoda  22

Angļu valoda       35

Matemātika      34

3. 9.50 – 10.30

Latviešu valoda 28

Latviešu valoda 33

Matemātika        22

Matemātika          34

Angļu valoda    35

4. 10.40 – 11.20

Latviešu valoda 28

Angļu valoda      33

Sports

Latviešu valoda   34

5. 11.40 – 12.20

Tautas dejas

Vizuālā māksla   33

Angļu valoda     22

Sports

6. 12.40 – 13.20         

 

Tautas dejas

Tautas dejas

Tautas dejas

7. 13.30 - 14.10

 

Tautas dejas

Tautas dejas

Tautas dejas

Stundu laiki

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9.kl.

1. 8.10 – 8.50

Matemātika       31

Sociālās zinības

Krievu val.        25

Latviešu valoda   32

Ģeogrāfija           21

2. 9.00– 9.40

Latviešu val.      32

Krievu val.          25

Matemātika       31    

Ģeogrāfija           21

Sociālās zinības  3

3. 9.50 – 10.30

Vizuālā māksla  3

Latviešu val.       32

Ģeogrāfija         21

Matemātika         31

Krievu valoda     25

4. 10.40 – 11.20

Literatūra           32

Vizuālā māksla    3

Krievu val.        25

Ķīmija                 21

Matemātika         31

5. 11.40 – 12.20

Sociālās zinības 3

Literatūra           32

Matemātika       31    

Bioloģija             21

Krievu valoda     25

6. 12.40 – 13.20

Sports

Matemātika        31  

Latviešu valoda 32

Vizuālā māksla    3

Bioloģija            21

7. 13.30 - 14.10

 

 

Bioloģija           21

Krievu valoda     25

Sports


Otrdiena

Stundu laiki

1.klase

2. kl.

3. kl.

4.kl.

 

1. 8.10 – 8.50

Klases stunda     28

Klases stunda         33

Klases stunda      22

Klases stunda    34

 

2. 9.00– 9.40

Latviešu valoda   28

Matemātika            33

Latviešu valoda   22

Latviešu valoda 34

 

3. 9.50 – 10.30

Mūzika                25

Dabaszinības          33

Latviešu valoda   22

Matemātika       34

 

4. 10.40 – 11.20

Latviešu valoda   28

Sociālās zinības     33

Matemātika         22

Dabaszinības     34

 

5. 11.40 – 12.20

Sociālās zinības  28

Vizuālā māksla      33

Ētika                    22

Latviešu valoda 34

 

6. 12.40 – 13.20         

Logopēdiskā nod. 28

 

 

Mājturība un tehn. 34

 

Stundu laiki

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9.kl.

1. 8.10 – 8.50

Klases stunda      25

Klases stunda    26

Klases stunda     21

Literatūra           32

Klases stunda     23

2. 9.00– 9.40

Informātika         26

Matemātika       31    

Pasaules vēsture 21

Mūzika               25 

Literatūra           32

3. 9.50 – 10.30

Angļu valoda      23

Dabaszinības     21

Matemātika        31   

Klases stunda     26

Latviešu valoda  32

4. 10.40 – 11.20

Latviešu valoda  32

Angļu valoda     23

Mūzika              25

Pasaules vēsture 21

Matemātika        31   

5. 11.40 – 12.20

Literatūra            32    

Matemātika       31    

Angļu val.          23

Fizika                 21

Mūzika               25

6. 12.40 – 13.20

Matemātika        31    

Mūzika              25

Latviešu valoda  32

Angļu valoda     23

Fizika                 21

7. 13.30 - 14.10

 

Pasaules vēsture 21

Informātika        26

Latviešu valoda  32

Angļu valoda     23


Trešdiena

Stundu laiki

1.klase

2. kl.

3. kl.

4.kl.

 

1. 8.10 – 8.50

Sports

Matemātika         33

Matemātika       22

Latviešu valoda   34

 

2. 9.00– 9.40

Matemātika       28

Mūzika                25

Vizuālā māksla  22

Matemātika         34

 

 

3. 9.50 – 10.30

Latviešu valoda 28

Latviešu valoda   33

Mūzika              25

Latviešu valoda   34

 

 

4. 10.40 – 11.20

Dabaszinības     28

Latviešu valoda   33

Vizuālā māksla  22

Mūzika                25

 

 

5. 11.40 – 12.20

Dabaszinības     28

Ētika                    33

Dabaszinības     22

Sociālās zinības   34

 

 

6. 12.40 – 13.20

Latviešu valoda 28

 

 

 

 

 

Stundu laiki

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9.kl.

1. 8.10 – 8.50

Mājturība un tehn.

Mūzika               25

Bioloģija             21

Latviešu valoda    32

Matemātika       31    

2. 9.00– 9.40

Mājturība un tehn.

Sports

Matemātika         31     

Literatūra              32

Ķīmija               21

3. 9.50 – 10.30

Sports

Mājturība un tehn.

Latviešu valoda   32

Ķīmija                  21

Matemātika       31    

4. 10.40 – 11.20

Matemātika          31  

Mājturība un tehn.

Sports

Bioloģija              21

Latviešu valoda 32

5. 11.40 – 12.20

Mūzika                25

Matemātika         31

Literatūra            32

Sports

Bioloģija           21

6. 12.40 – 13.20

 

Latviešu valoda   32

Matemātika        31    

Fizika                   21

Sports

7. 13.30 - 14.10

 

 

 

Matemātika          31    

Fizika                21


Ceturtdiena

Stundu laiki

1.klase

2. kl.

3. kl.

4.kl.

1. 8.10 – 8.50

Matemātika   28

Latviešu val.    33

Angļu valoda     22

Sports

2. 9.00– 9.40

Ētika     28

Latviešu val.    33

Sports

Matemātika        34

Angļu valoda    35

3. 9.50 – 10.30

Mājturība un tehn.28

Sports

Latviešu val.       22

Angļu valoda      35

Matemātika      34

4. 10.40 – 11.20

Sports

Angļu valoda  33

Latviešu val.       22

Dabaszinības      34

5. 11.40 – 12.20

Tautas dejas

Mājturība un tehn.  33

Sociālās zinības  22

Vizuālā māksla  34

6. 12.40 – 13.20         

Tautas dejas

Novada mācība F  33

Matemātika  F    22

Vizuālā māksla  34

7. 13.30 - 14.10

 

Tautas dejas

Tautas dejas

 

Stundu laiki

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9.kl.

1. 8.10 – 8.50

Dabaszinības     21

Krievu valoda       25

Vizuālā māksla    3

Matemātika         31    

Latviešu valoda  32

2. 9.00– 9.40

Latviešu val.     32

Matemātika           31    

Sociālās zinības   3

Latvijas vēsture   21

Krievu valoda       25

3. 9.50 – 10.30

Matemātika       31

Sociālās zinības    3

Literatūra           32

Latvijas vēsture   21

Angļu valoda        23

4. 10.40 – 11.20

Sociālās zinības 3

Latvijas vēsture   21

Angļu valoda     23

Krievu valoda       25

Matemātika          31    

5. 11.40 – 12.20

Angļu valoda   23

Latviešu valoda    32

Latvijas vēsture   21

Krievu valoda       25

Vizuālā māksla     3

6. 12.40 – 13.20

Latviešu val.     32

Angļu valoda       23

Krievu valoda    25

Sociālās zinības    3

Latvijas vēsture   21

7. 13.30 - 14.10

 

Krievu valoda  F  25

 

Angļu valoda        23

Pasaules vēsture   21


Piektdiena


Stundu laiki

1.klase

2. kl.

3. kl.

4.kl.

1. 8.10 – 8.50

Matemātika      28

Mūzika             25

Angļu valoda     22

Latviešu valoda  34

2. 9.00– 9.40

Angļu valoda    28

Dabaszinības    33

Mūzika               25

Latviešu valoda  34

3. 9.50 – 10.30

Vizuālā māksla 28

Angļu valoda   33

Matemātika        22

Mūzika         25

4. 10.40 – 11.20

Mūzika             25

Matemātika     33

Dabaszinības      22

Angļu valoda 35

Matemātika   34

5. 11.40 – 12.20

Vizuālā māksla 28

Sports

Mājturība un tehn.22

Matemātika   34

Angļu valoda 35

6. 12.40 – 13.20         

 

 

 

Novada mācība F 34

Stundu laiki

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9.kl.

1. 8.10 – 8.50

Latviešu valoda   32

Informātika         26

Bioloģija            21

Sports

Matemātika      31   

2. 9.00– 9.40

Angļu valoda       23

Latviešu valoda   32

Mājturība un tehn.

Matemātika      31   

Ķīmija              21

3. 9.50 – 10.30

Dabaszinības       21

Literatūra             32

Mājturība un tehn.

Matemātika      31   

Angļu valoda   23

4. 10.40 – 11.20

Sports

Dabaszinības       21   

Angļu valoda    23

Mājturība un tehn.

Literatūra         32

5. 11.40 – 12.20

Mūzika               25

Angļu valoda       23

Matemātika       31   

Mājturība un tehn.

Ģeogrāfija       21     

6. 12.40 – 13.20

Matemātika        31

Sports

Ģeogrāfija         21

Angļu valoda   23

Mājturība un tehn.

7. 13.30 - 14.10

 

 

Sports

Ģeogrāfija        22

Mājturība un tehn.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .