Stundu saraksts 2019./2020. mācību gadam 

PIRMDIENA

 

Stundu laiki

1.klase 34.k.

2.klase 28.k.

3.klase 33.k.

4.klase 23.k.

5.kl A grupa

5.kl Bgrupa

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

1.

8.10 – 8.50

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Angļu valoda

Sports

Latviešu valoda  32.

Latviešu valoda32.

Sociālās zinība 23.

Krievu valoda 25.

Matemātika      31

Ģeogrāfija 21

2.

9.00– 9.40

Angļu valoda

Matemātika

Matemātika

Sociālās zinības

Literatūra           32.

Literatūra         32.

Angļu valoda   23.

Matemātika     31

Ģeogrāfija       21.

Krievu valoda25.

3.

9.50 – 10.30

Matemātika

Angļu valoda

Ētika

Matemātika

Dabaszinības      21.

Dabaszinības    21.

Latviešu valoda 32.

Angļu valoda  23.

Krievu valoda 25.

Matemātika  31

4.

10.40 – 11.20

Dabaszinības

Angļu valoda  F

Sports

Dabaszinības

Angļu valoda      23.

Matemātika     35.

Matemātika      31.

Bioloģija        21.

Latviešu valoda 32.

Krievu valoda25.

5.

11.40 – 12.20

Tautas dejas

Tautas dejas

Mājturība un tehnoloģijas

Angļu valoda

Matemātika       31.

Angļu valoda     23.

Literatūra         32.

Krievu valoda 25.

Ķīmija            21

Sports

6.

12.40 – 13.20

Tautas dejas

Tautas dejas

Novada mācība F

Angļu valoda

Sports

Sports

Krievu valoda 25.

Literatūra         32.

Bioloģija        21.

Angļu valoda 23.

7.

13.30 – 14.10

 

 

Tautas dejas

Tautas dejas

 

 

Sports

 

Angļu valoda 23.

Literatūra       32.

OTRDIENA

1.

8.10 – 8.50

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda     32.

Klases stunda   32.

Klases stunda   25.

Klases stunda   26.

Klases stunda  21.

Klases stunda   3.

2.

9.00– 9.40

Latviešu valoda

Ētika

Matemātika

Dabaszinības

Latviešu valoda  32.

Latviešu valoda32.

Matemātika      31.

Pasaules vēsture 23.

Vizuālā māksla     3.

Mūzika        25.

3.

9.50 – 10.30

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika        31.

Informātika      26.

Dabaszinības    21.

Vizuālā māksla  3.

Mūzika             25.

Latviešu valoda 32.

4.

10.40 – 11.20

Matemātika

Mūzika  25

Latviešu valoda

Matemātika

Informātika     26.

Matemātika      35.

Vizuālā māksla  3.

Ģeogrāfija        21.

Latviešu valoda    32

Matemātika       31

5.

11.40 – 12.20

Ētika

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Mūzika   25

Dabaszinības      21.

Dabaszinības   21.

Informātika      26.

Latviešu valoda 32.

Pasaules vēsture 23.

Vizuālā māksla  3.

6.

12.40 – 13.20

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

 

 

Vizuālā māksla 3.

Vizuālā māksla  3.

Pasaules vēsture 23.

Mūzika        25.

Literatūra          32.

Fizika               21.

7.

13.30 – 14.10

 

 

 

 

 

 

Mūzika       25.

 

Fizika             21.

Pasaules vēsture 23.

TREŠDIENA

1.

8.10 – 8.50

Matemātika

Sports

Matemātika

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Mūzika      25.

Matemātika         31.

Sociālās zinības 21.

Latvijas vēsture 23.

2.

9.00– 9.40

Sports

Mūzika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Latviešu valoda    32.

Matemātika         31.

Latvijas vēsture   23.

 Ķīmija               21

3.

9.50 – 10.30

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Mūzika             25.

Mūzika         25.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Latvijas vēsture   23.

Latviešu valoda   32.

Bioloģija           21.

4.

10.40 – 11.20

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Mūzika

Sociālās zinības

Latviešu valoda  32.

Latviešu valoda32.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Latvijas vēsture 23.

Sports

Sports

5.

11.40 – 12.20

Mūzika

Vizuālā māksla

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Matemātika        31.

Matemātika      35.

Sports

Informātika         26.

Matemātika          31

Sociālās zinības 23.

6.

12.40 – 13.20

 

Vizuālā māksla

 

 

Sports

Sports

Latvijas vēsture 23.

Literatūra           32.

Fizika                 21.

Matemātika       31.

7.

13.30 – 14.10

 

 

 

 

 

 

Matemātika          31.

Sports

Latvijas vēsture 23.

Fizika              21.

CETURTDIENA

1.

8.10 – 8.50

Latviešu valoda

Matemātika

Angļu valoda

Matemātika

Sports

Sports

Krievu valoda F    25.

Latviešu valoda   32.

Matemātika         31

Ķīmija              21.

2.

9.00– 9.40

Latviešu valoda

Angļu valoda

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Matemātika        31.

Angļu valoda    23.

Krievu valoda     25.

Sports

Ķīmija                 21.

Latviešu valoda 32.

3.

9.50 – 10.30

Angļu valoda

Dabaszinības

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Angļu valoda   23.

Matemātika      35.

Latviešu valoda    32.

Krievu valoda     25.

Bioloģija              21.

Matemātika         31

4.

10.40 – 11.20

Vizuālā māksla

Dabaszinības

Angļu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda  32.

Latviešu valoda32.

Matemātika          31.

Bioloģija             21.

Krievu valoda     25.

Angļu valoda    23.

5.

11.40 – 12.20

Tautas dejas

Tautas dejas

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda  32.

Latviešu valoda32.

Angļu valoda       23.

Matemātika          31

Krievu valoda      25.

Bioloģija          21.

6.

12.40 – 13.20

Vizuālā māksla

 

Tautas dejas

Tautas dejas

Sociālās zinības 21.

Sociālās zinības21.

 

Matemātika          31

Angļu valoda      23.

Literatūra          32.

7.

13.30 – 14.10

 

 

Tautas dejas

Tautas dejas

 

 

 

Angļu valoda      23.

Literatūra           32.

Krievu valoda   25.

PIEKTDIENA

1.

8.10 – 8.50

Sports

Matemātika

Matemātika (F)

Mūzika

Latviešu valoda 32.

Latviešu valoda32.

Angļu valoda  23.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Ģeogrāfija           21.

Matemātika        31.

2.

9.00– 9.40

Matemātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda  23.

Matemātika      35.

Latviešu valoda 32.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Matemātika          31.

Ģeogrāfija        21.

3.

9.50 – 10.30

Dabaszinības

Latviešu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Matemātika        31.

Angļu valoda    23.

Sociālās zinības   25.

Ģeogrāfija          21.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Latviešu valoda 32.

4.

10.40 – 11.20

Mūzika

Sociālās zinības

Sports

Matemātika

Sociālās zinības 25.

Sociālās zinības25.

Matemātika          31.

Literatūra          32.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

Angļu valoda    23.

5.

11.40 – 12.20

Novada mācība

Sports

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas

Dabaszinības      21.

Dabaszinības 21.

Mūzika                25.

Matemātika         31.

Angļu valoda       23.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

6.

12.40 – 13.20

 

 

Vizuālā māksla

Sports

Mūzika             25.

Mūzika          25.

Dabaszinības        21.

Angļu valoda      23.

Matemātika          31.

Mājturība un tehnoloģijas 3./z.

7.

13.30 – 14.10

 

 

 

 

 

 

 

Sociālās zinības    3.

Sports

Matemātika        31.

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .