Skolotāji

Inga Jansone  - direktore

Ilze Lazdiņa - direktores vietniece izglītības jomā, 7.kl. audzinātāja

Santa Vimba - sākumskolas skolotāja, 1.kl.audzinātāja
Ilga Lipšāne - sākumskolas skolotāja, 2.kl. audzinātāja
Ruta Sproģe sākumskolas skolotāja, 3.kl. audzinātāja
Jautrīte Vecuma-Veco sākumskolas skolotāja, 4.kl. audzinātāja
Gunta Haļina  - sākumskolas skolotāja.
Daiiga Gorbunova - mūzikas skolotāja, 5.kl.audzinātāja
Dace Supe  - mājturības un tehnoloģiju, informātikas, fizikas skolotāja, 6.kl. audzinātāja
Inese Varslavāne - Pasaules un Latvijas vēstures skolotāja, 8.kl. audzinātāja
Dace Roznere - dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja, 9.kl. audzinātāja
Sarmīte Strautniece -  latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vita Kravale  - matemātikas skolotāja
Vita Klausa - angļu valodas skolotāja
Inese Hišova angļu valodas skolotāja
Natālija Krempoha - krievu valodas skolotāja
Andra Kurga - vizuālās mākslas un sociālo zinību skolotāja
Jānis Naglis - sporta skolotājs
Ints Sāvičs -  mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Ināra Ozoliņa - speciālais pedagogs
Gunta Janmere - sociālais pedagogs
Marita  Sokolovska - Maldupa - logopēds
Eva  Raucka - Pļaviņa - psihologs
Dzidra Brahromkina - bibliotekāre

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .