Inga Jansone direktore


Baiba Blomniece-Jurāne psiholoģe,speciālais pedagogs,  7.klases audzinātāja

Gunta Haļina 4.kl. audzinātāja


Sarmīte Strautniece latviešu valoda un literatūra, 


Dace Supe mājturība un tehnoloģijas, informātika, fizika, 5.kl. audzinātāja


Vita Kravale matemātika


Ints Sāvičs mājturība un tehnoloģijas

Ilze Lazdiņa direktores vietniece izglītības jomā, 6.kl. audzinātāja

Gunta Peipiņa sociālais pedagogsIlga Lipšāne 1.kl. audzinātāja


Dace Roznere dabaszinības un ģeogrāfija, 8.kl. audzinātāja   


Natālija Krempoha krievu valoda

     


Dzidra Brahromkina bibliotekāre

Jautrīte Vecums-Veco  3.kl. audzinātāja

Marita Sokolovska-Maldupa logopēde, speciālais pedagogs


Ruta Sproģe 2.kl. audzinātāja


Daiga Gorbunova mūzika, 9.kl. audzinātāja
Inese Hišova, angļu valodaAndra Kurga sociālās zinības, vizuālā māksla

Inese Vārslavāne Latvijas un pasaules vēsture


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .