Skolotāji

Inga Jansone  - direktore

Ilze Lazdiņa - direktores vietniece izglītības jomā, 8.kl. audzinātāja

Jautrīte Vecuma-Veco - sākumskolas skolotāja, 1.kl.audzinātāja

Baiba Baldone - sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja

Ilga Lipšāne - sākumskolas skolotāja, 3.kl. audzinātāja
Ruta Sproģe sākumskolas skolotāja, 4.kl. audzinātāja
Gunta Haļina  - sākumskolas skolotāja.
Daiga Gorbunova - mūzikas skolotāja, 6.kl.audzinātāja
Dace Supe  - mājturības un tehnoloģiju, informātikas, fizikas skolotāja, 7.kl. audzinātāja

Andra Kurga -Vizuālās mākslas skolotāja , 9.kl. audzinātāja

dace Roznere - DABASZINĪBU UN ĢEOGRĀFIJAS SKOLOTĀJA

Inese Varslavāne - Pasaules un Latvijas vēstures skolotāja,
Sarmīte Strautniece -  latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vita Kravale  - matemātikas skolotāja
Vita Klausa - angļu valodas skolotāja
Inese Hišova angļu valodas skolotāja
Natālija Krempoha - krievu valodas skolotāja
Kristaps Vējš - Āboliņš - sporta skolotājs
Ints Sāvičs mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Ināra Ozoliņa - speciālais pedagogs
Gunta Janmere - sociālais pedagogs
Marita  Sokolovska - Maldupa - logopēds
Eva  Raucka - Pļaviņa - psihologs
Dzidra Brahromkina - bibliotekāre

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .