Programmas

Svētes pamatskola piedāvā 6 licencētas programmas.

Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111, licence Nr.V-2970, izsniegta 07.10.2010.

Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence Nr.V-5227, izsniegta 11.07.2012.

Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma, kods 21014111, licence Nr.V-6343, izsniegta 11.04.2013.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licence Nr.V-6403, izsniegta 14.05.2013.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511, licence Nr.V-8191, izsniegta 19.08.2015.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611, licence Nr.V-8373, izsniegta 27.11.2015.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .