Skolas dalība projektos           

No 15.10.-21.10.2018. skolotāja Dace Roznere piedalījās ERASMUS+ Teacher Training Course Itālijā Florencē par tēmu "Klases vadības risinājumi skolotājam".

Ar kursos gūto pieredzi  un dažādu interneta resursu Plickers, Edmodo, Learning Apps,Kahoot, Quizlet izmantošanu, skolotāja Dace iepazīstināja skolēnus un darba kolēğus.


TOLERAnce and quality inclusive education in school

  • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046963
  • Ieviešanas laiks: 01.10.2018.–30.09.2020.
  • Projekta mērķis: veicināt labās prakses izmantošanu rakstīt un lasītprasmes dažādībā; iekļaujošajā, emocionālajā un starpkultūru izglītībā.
Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 49290.Projekta vadošā organizācija: Svētes pamatskola (Latvija)Projekta partneri: Asociacion cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Spānija), Niepubliczna Szkola Podstawowa Warsaw Montessori School (Polija)

Galvenās aktivitātes:

  • Izveidot stratēģisko partnerību ar projekta dalībniekiem
  • Uzlabot projekta dalībnieku apmācību metodes matemātikā, dabas zinātnēs un lasīt/rakstīt prasmēs
  • Apgūt jaunus līdzekļus, lai veicinātu digitālo mācīšanos un mazināt lingvistisko nevienlīdzību; mazināt traucējošās uzvedības gadījumus klasē un apzināt citus mācīšanās šķēršļus
  • Labās pieredzes apmaiņa, lai veicinātu iekļaujošo un starpkultūru izglītību
  • Izglītības iestādes personāla kompetenču stiprināšana Montessori metodē, IT pielietošanā apmācībā
  • Projekta mobilitātes vizīte Latvijā un Polijā
  • 8 dienu pedagogu apmācības Spānijā

Projekta nosaukums latviešu valodā: Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītības skolā

Publicitāte:Projekta atklāšanas sapulce Svētes pamatskolā/Project kick-off meeting Seminārā plāno aktivitātes tolerances un iekļaujošās izglītības kvalitātes veicināšanai

Projekta koordinators:Gatis KasparinskisTālr.: 63048487gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā:Inga JansoneTālr.:  63055397inga.jansone@jelgavasnovads.lv

Par jaunākajiem notikumiem šajā projektā lasiet šeit: Brauciens uz Poliju

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .